ERGOTERAPIJA- Noķer cilvēkam zivi, un viņš būs paēdis vienu dienu. Iemāci cilvēkam ķert zivis, un viņš būs paēdis visu mūžu!

 

Kas ir ergoterapija?

Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību.

Ergoterapeits savā darbā izmanto zināšanas par aktivitāti un tās disfunkciju, pielieto mērķtiecīgu aktivitāti, lai aizkavētu mazspējas vai nespējas rašanos un attīstītu indivīda neatkarību ikdienā. Ergoterapeits arī rosina cilvēku adaptēties jaunos apstākļos.

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī pensijā esošiem.

Ergoterapeits palīdz cilvēkiem

 1. ar dažādiem kustību traucējumiem
 2. pēc pārciesta insulta,
 3. galvas traumām, lūzumiem,
 4. nervu bojājumiem,
 5. politraumām,
 6. reimatoloģiskām saslimšanām,
 7. pēc apdegumiem, utt

Kā ergoterapeits strādā?

Novērtēšana
Ergoterapijas procesa pamatā ir sākotnēja un atkārtota novērtēšana. Ergoterapeits kopā ar klientu fokusējas uz personas un vides problēmām, kas saistītas ar ikdienas aktivitāšu veikšanu

Plānošana
Novērtējuma rezultāti ir pamats terapijas plānam, kas ietver īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Plāns ir saistīts ar personas attīstības pakāpi, paradumiem, lomām, dzīves stilu un vidi.

Terapijas process – iejaukšanās
Ergoterapeits savu darbu ar klientiem veic gan individuāli, gan grupās.
Terapijas laikā ergoterapeits vēro un izvērtē uzlabojumus vai izmaiņas pacienta situācijā un pārspriež pacienta vajadzības ar pašu pacientu, viņa ģimeni vai citiem nozīmīgiem iesaistītiem cilvēkiem.

Sadarbība
Lai sasniegtu pilnīgu terapijas mērķi, liela nozīme ir komandas darbam. Sadarbība un koordinācija ar citiem profesionāļiem (ģimenes ārstu, fizioterapeitu, utt.), ģimeni, aprūpētājiem un brīvprātīgajiem ir būtiska ergoterapeita darbā.

Ergoterapeits

 1. iesaista klientu dažādās viņam nozīmīgās aktivitātēs, lai uzlabotu viņa fiziskās un kognitīvās spējas (piemēram, rokas veiklību, muskuļu spēku, satvērienus plaukstā, koncentrēšanās, problēmu risināšanas spējas u.tml.).
 2. ar īpašiem vingrinājumiem palīdz uzlabot konkrētas fiziskās funkcijas (piemēram, māca satvert glāzi un no tās padzerties). iemāca vingrinājumus, kas palīdz mazināt locekļu nekustīgumu vai tūsku un palielina muskuļu spēku.
 3. izglīto un apmāca personas ar locītavu saslimšanām par locītavu aizsardzību, veicot ikdienas dzīves aktivitātes, lai saglabātu kustību apjomu un muskuļu spēku locītavās un aizkavētu deformāciju rašanos.
 4. apmāca, kā pareizi pozicionēt un aprūpēt guļošus pacientus (piemēram, pēc insulta), lai nenodarītu pāri ne sev, ne arī guļošajam.
 5. konsultē par pareizu darba un skolas vidi, strādā ar skolas personālu. Palīdz pielāgot vidi bērna funkcionālajām spējām. Palīdz iekārtot cilvēkiem darba vietas saskaņā ar ergonomikas principiem.
 6. konsultē par palīglīdzekļiem, apmāca tos lietot un informē par saņemšanas/iegādes iespējām.
 7. pielāgo klientu palīglīdzekļus vai mājokli, lai uzlabotu klienta drošību un nodrošinātu neatkarību (piemēram, pielāgo ratiņkrēslu, mēbeles vai ēšanas priekšmetus konkrētā klienta vajadzībām).
 8. palīdz vecākiem, konsultējot par nodarbēm un pozicionēšanu, kāda ieteicama katrā bērna attīstības posmā, kā arī palīdz bērnam apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas konkrētas aktivitātes veikšanai.
 9. izglīto un apmāca personas ar muguras sāpēm par ergonomikas principu ievērošanu ikdienā un darbā (piemēram, veicot mājsaimniecības darbus vai strādājot ar datoru), lai mazinātu muguras sāpes un atvieglotu ikdienas uzdevumu veikšanu
 10. veic ārstniecisko teipošanu pie dažādām muskuļu traumām, sastiepumiem un sāpēm.

Jebkurā situācijā, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu terapijai (arī profilaksei) ir svarīgi ergoterapijas nodarbības uzsākt pēc iespējas ātri.
Neskaidrību gadījumā, iespējams vajadzīga ir tikai konsultācija.

Sīkāka informācija pie P/A „Ķekavas sociālais aprūpes centrs", sertificētas ergoterapeites - Līgas Cīrules, mob:-29285182, e-pasts: liga.cirule@gmail.com

  Drukāt