Saistošo noteikumu izmaiņas

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" nolikums

Saistošie noteikumi Nr. 9/2010

P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 

Dienas centra "Adatiņas" iekšējās kārtības noteikumi

DAC "Gaismas iela" iekšējās kārtības noteikumi

P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2019

P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2018

P/A  ''Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2017

P/A  ''Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2016

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2015

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2014

 

  Drukāt