Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" ir Ķekavas novada Domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas izveidota 2005. gada 1. februārī saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai organizētu un sniegtu sociālās aprūpes pakalpojumus Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Aģentūra darbojas uz Nolikuma pamata. Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs", atbilstoši nolikumam, veic sekojošas funkcijas:

Sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz:

P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centra" telpās ir izveidots ergoterapijas un fizioterapijas kabinets. Mērķis ir uzlabot jebkura cilvēka dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem un likt cilvēkam noticēt savām iespējām. Apstiprināti izcenojumi ar Ķekavas novada Domes  Saistošiem noteikumiem Nr.9/2010.(skatīt -Tiesību akti)

Bērniem : konsultācijas un nodarbības priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, mazuļiem līdz gada vecumam-pozicionēšana, roku funkciju trenēšana, redzes, dzirdes un sajūtu attīstības veicināšana. Pirmskolas vecuma bērniem - ikdienas aktivitāšu (ēšana, ģērbšanās, higiēna, pārvietošanās u.t.t.) iemaņu izvērtēšana un trenēšana, roku funkciju ( sīkās motorikas) trenēšana.Skolas vecuma bērniem- pareizas sēdēšanas pozas veidošana, uzmanības, koncentrēšanās un izziņas spēju izvērtēšana un trenēšana. Ikdienas aktivitāšu, apkārtējās vides un palīgierīču pielāgošana konkrētam klientam, spasticitātes mazināšana, ortožu veidošana un pielāgošana.

Pieaugušajiem: pēc insulta, traumām ar neiroloģiskām un locītavu saslimšanām un citām saslimšanām, kā arī, kuriem ikdienas aktivitāšu veikšana sagādā grūtības- ikdienas aktivitāšu treniņš. Apmācība palīglīdzekļu izmantošanā ikdienas aktivitātēs, aprūpes tehniku apmācība tuviniekiem, locītavu kustības apjoma saglabāšana, izmantojot dažādas aktivitātes. Individuāla darba vietas iekārtošana un novērtēšana.

 

Vakance:

Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, reģ. Nr. 90001893339, aicina darbā Nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieku:

 

Galvenie amata pienākumi:

·       organizēt un nodrošināt aģentūrā saņemto un radīto dokumentu apriti, veikt dokumentu pārvaldības jautājumu koordinēšanu, tai skaitā arhivēšanu;

·       organizēt un nodrošināt personāla vadības procesus aģentūrā un sagatavot atbilstošus dokumentus;

·       organizēt un nodrošināt inventarizācijas procesa veikšanu aģentūrā esošajiem resursiem;

·       nodrošināt ikdienas administratīvo procesu plānošanu un izpildi saskaņā ar vadītāja rīkojumiem;

·       sadarbojoties ar nodaļas vadītāju un citām aģentūras struktūrvienībām veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

·       sadarbojoties ar nodaļas vadītāju organizēt vienotu darbības principu un procesu ieviešanā aģentūrā par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

·       augstākā izglītība, vēlams sociālo zinātņu jomā;

·       vismaz 3 gadu pieredze lietvedības un dokumentu aprites nodrošināšanas jomā;

·       vismaz 3 gadu pieredze iestādes vadītāja vietnieka un / vai vadītāja amatā; iestādes struktūrvienības vadīšana lietvedības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

·       normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros un izpratne par normatīvo regulējumu Latvijas Republikā;

·       izpratne par valsts pārvaldes darbu;

·       zināšanas dokumentu pārvaldībā un organizēšanā;

·       organizatoriskās, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;

·       pieredze darbā (lietotāja līmenī) ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, institūciju lietvedības un dokumentu aprites sistēmām) un biroja tehniku; pieredze darbā ar lietvedības sistēmu NAMEJS tiks uzskatīta par priekšrocību;

·       vismaz vienas svešvalodas zināšanas (vēlams krievu valodas zināšanas).

 

Mēs piedāvājam:

·       profesionālās pilnveides un attīstības iespējas;

·       profesionālu darba kolektīvu;

·       stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

·       atbilstoši kategorijai darba algu no 813 EUR līdz 1093 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

·       motivēta pieteikuma vēstule;

·       CV;

·       izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

  Drukāt