2013.gada 17.septembrī Ķekavas novada Mellupos, 15 km no Ķekavas, tika atklāta pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" filiāle (direktore Ingūna Zirne) -sociālais centrs un dažādu sociālo grupu dzīvojamās mājas ''Lilijas'' un ''Lilijas1'' (pārvaldniece Ineta Boša). Tika renovētas 2 mājas, kopējās izmaksas sasniedza Ls 267867 (381140.40 eiro), tai skaitā Ls 18000 (25611.69 eiro) ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums un Ls 249867 (355528.71 eiro) Ķekavas novada pašvaldības finansējums.

Pakalpojumus sniedzam Ķekavas novada sociāli mazaizsargātām personām, ģimenēm ar bērniem, kas ar Ķekavas pašvaldības sociālo lietu komisijas lēmumu un Sociālā dienesta izziņu ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, vai nonākušas pēkšņā krīzes situācijā.

Sociālajās mājās izveidotas 11 istabas, koplietošanas telpas, 2 virtuves, dušas, WC, veļas mazgāšanas telpa, saieta zāle (to izmanto gan sociālo māju iemītnieki, gan tuvējo ciemu iedzīvotāji).

 

Īrniekiem un iedzīvotājiem ir radīta atpūtai un nodarbībām piemērota vide un telpas. Tuvējo ciemu iedzīvotājiem ir iespēja pulcēties sociālā centra saieta telpā, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku, rīkotu nelielus koncertus, kultūras un izglītojošus pasākumus, apgūtu dažādas jaunas sociālās prasmes, dibinātu kontaktus, veidotu atbalsta un interešu grupas.

2014.gadā, sadarbojoties ar Ģimenes izglītības fondu, sociālo māju, kā arī pārējiem Mellupu, Plakanciema un Dzērumu iedzīvotājiem organizēti 10 vispārizglītojuši pasākumi:

- "No Teņiem līdz Bašķiem", kopā ar folkloras kopu "Rāmupe";

- Lieldienu iešūpošana,

- Veselības, māmiņu un dārza dienas, kopā ar Ķekavas ambulances darbiniekiem, dārznieci Initu Šteinbergu;

- Māmiņdienas koncerts ar Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos Viestura Renča vadībā;

- nūjošanas diena ar Lindu Andrusu, tikšanās ar Normundu Uzulēnu – uztura speciālistu;

- tikšanās ar kosmetoloģi Daci Kronīti, meiteņu intīmās sarunas ar Inesi Mekšu;

- radošās darbnīcas kopā ar skolotāju Regīnu Eihmani;

- tikšanās ar aktieriem Aldu Krastiņu un Ivaru Brakovski.

Bērniem noorganizētas 12 spēļu pēcpusdienas "Štābiņš",

 

bērnu vasaras dienas nometne - fotostāstu darbnīca Reiņa Fjodorova vadībā, kas noslēdzās ar bērnu fotostāstu izstādi.

Noorganizēta Lielā Talka ar kopēju zupas vārīšanu un ēšanu.

Iesaistīti sociālie partneri publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, ir iespēja saņemt sociālā darbinieka konsultācijas, atstāt iesniegumus nogādāšanai Ķekavas pašvaldībā, izprintēt un nokopēt dokumentus. Īrniekiem ir abonēti 4 preses izdevumi. Ir izveidots publiskā interneta pieejas punkts.

Reizi nedēļā ir bezmaksas autobuss uz Ķekavu, lai varētu apmeklēt vajadzīgās institūcijas - pašvaldību, ambulanci, veikalus, bibliotēku u.c.

Blakus sociālajām mājām atrodas autobusu pietura, un ir ļoti ērta satiksme uz Rīgu.

 

Sociālās mājas atrodas ļoti skaistā vietā, kur katrs var izbaudīt dabas skaistumu, elpot svaigu gaisu, klausīties putnu dziesmas, izbaudīt mieru un klusumu, dzīvot saskaņā ar dabu.

Sociālo māju īrnieki dzīvo atsevišķās istabiņās, kuras paši iekārto ar savām mēbelēm. Paši gatavo sev ēst kopējās virtuvēs, kuras ir aprīkotas ar kopēju ledusskapi, elektrisko plīti, elektrisko ūdens kannu, paši uzkopj savas istabas, un ir iespēja izmazgāt veļu automātiskajā veļas mašīnā. Maksa par īri - atkarībā no istabas lieluma (3 eiro par m2). Maksā ir iekļauti visi komunālie maksājumi (elektrība, apkure, atkritumu izvešana). Iemītniekiem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, jāuztur telpas tīras un kārtīgas. Ir izveidotas trīs mēbelētas istabas disfunkcionālām ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijās. Ar šīm ģimenēm strādā un sniedz palīdzību sociālā dienesta darbinieki.

Īrniekiem,kuri to vēlējās, ir ierādīti mazdārziņi.

 

Kontakttālrunis: 28698372, pārvaldniece Ineta Boša

     

  Drukāt