Sociālās mājas īres pakalpojums

Sociālās mājas īres pakalpojums (turpmāk – īres pakalpojums) ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli, un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

Īres pakalpojumu ir tiesības saņemt, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, Ķekavas novada sociāli mazaizsargātām personām, ģimenēm ar bērniem, kuru mājsaimniecībām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras nonākušas pēkšņā krīzes situācijā.

Īres pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt sociālajā mājā. Sociālo māju īrniekiem ir radīti un tiek nodrošināti dzīvošanai un brīvā laika pavadīšanai piemēroti apstākļi – ērtas dzīvojamās telpas, labiekārtota saieta telpa, apzaļumota teritorija. Iedzīvotājiem ir iespēja ierīkot un uzturēt mazdārziņu uztura bagātināšanai un fiziskām aktivitātēm dabā.

Par īres pakalpojumu persona maksā īres maksu saskaņā ar pašvaldības apstiprināto publisko sociālo pakalpojumu cenrādi – 7,40 euro/par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī.

Īres pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar pašvaldības aģentūru "Ķekavas sociālās aprūpes centrs".

 

Adrese:

“Lilijas” un “Lilijas 1”, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 28698372 (māju pārvaldniece Ineta Boša)

e-pasts: mazmellupi@inbox.lv

     

  Drukāt