Dienas centrs (DC) „Gaismas iela" ir pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" struktūrvienība, kas izveidota 2010.gada 1.februārī.

DC ir daudzfunkcionāls alternatīvās sociālās aprūpes centrs, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar kustību funkcionāliem traucējumiem un personām ar demenci. Tas piedāvā arī lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu maksimālu personas neatkarību un integrāciju sabiedrībā.

Dienas centrā ir telpas atpūtai, nodarbībām, kā arī datorklase ar interneta pieslēgumu un keramikas darbnīca. Datorklasi var izmantot ne vien dienas centra pastāvīgajiem klienti, bet arī Ķekavas novada pensionāri un citi interesenti. Visas telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešamības gadījumā klienti var saņemt speciālistu konsultācijas (psihologs, ergoterapeits, psihiatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs).

 

Ko mēs darām dienas centrā:

 

 

 

 

Lai iestātos dienas centrā, klientam nepieciešams:

- Ģimenes ārsta izziņa (forma 027/u) par veselības stāvokli (personām ar funkcionāliem traucējumiem obligāta norāde: diagnoze – demence);

- Personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem arī VDEĀK izziņas kopija vai invaliditātes apliecības kopija;

- Iesniegums par klienta uzņemšanu dienas centrā;

- Klienta pases kopija;

- Klienta fotogrāfijas (4x5cm, 2 gab.)

- Spriedums par rīcībspējas noņemšanu un aizgādņa iecelšanu (ja ir piemērojams);

- Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu (ja ir piemērojams).

 

Darba laiks:

 Pirmdiena-ceturtdiena no 8.00-17.00

 Piektdiena no 8.00-14.00

Adrese:

Gaismas iela 19/8 (pretim Ķekavas novada domei), Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

 

Informācija:

aprupe.kekava.lv

www.facebook.com/dienascentrs.gaismasiela

  Drukāt