ATSĀKTA DIENAS APRŪPES CENTRA “GAISMAS IELA”

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ

 

 

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir beigusies, tomēr svarīgi turpināt ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. No šī gada 1.septembra atsākam dienas aprūpes centra “Gaismas iela” (turpmāk – Dienas aprūpes centrs) pakalpojumu sniegšanu klātienē, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma, un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami klientiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 

Šobrīd Covid-19 infekcijas slimības izplatība ir mazinājusies, bet pandēmija vēl nav beigusies, tāpēc ļoti būtiski ievērot ikdienas piesardzības pasākumus visās situācijās.  Īpaši svarīgi ir ievērot stingras epidemioloģiskās drošības vadlīnijas vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās.

 

Inficēšanās risks vēl arvien ir ļoti augsts tāpēc šobrīd, kad ierobežojošie pasākumi tiek atviegloti, izšķirīga ir vienota sabiedrības attieksme un uzvedība.

 

Atsākot Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu klātienē, ir jāievēro ar pakalpojuma sniegšanu saistītie ierobežojumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nosakot piesardzības pasākumus, Dienas aprūpes centrs balstās uz Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem Covid-19 infekcijas slimības profilaksei. Ļoti svarīga ir katras personas atbildīga rīcība noteikto piesardzības pasākumu īstenošanā.

 

Lai nodrošinātu drošu Dienas aprūpes centra darbību Covid-19 infekcijas izplatības periodā, ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas Dienas aprūpes centra iekšējās kārtības noteikumos un izmainīts darba laiks. Noteikti ierobežojumi, kas jāievēro dienas aprūpes centrā „Gaismas iela” klientu tuviniekiem un citām personām, apmeklējot aprūpes centru.

Dienas centrs (DC) „Gaismas iela" ir pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" struktūrvienība, kas izveidota 2010.gada 1.februārī.

DC ir daudzfunkcionāls alternatīvās sociālās aprūpes centrs, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar kustību funkcionāliem traucējumiem un personām ar demenci. Tas piedāvā arī lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu maksimālu personas neatkarību un integrāciju sabiedrībā.

Dienas centrā ir telpas atpūtai, nodarbībām, kā arī datorklase ar interneta pieslēgumu un keramikas darbnīca. Datorklasi var izmantot ne vien dienas centra pastāvīgajiem klienti, bet arī Ķekavas novada pensionāri un citi interesenti. Visas telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešamības gadījumā klienti var saņemt speciālistu konsultācijas (psihologs, ergoterapeits, psihiatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs).

 

Ko mēs darām dienas centrā:

 

 

 

 

Lai iestātos dienas centrā, klientam nepieciešams:

- Ģimenes ārsta izziņa (forma 027/u) par veselības stāvokli (personām ar funkcionāliem traucējumiem obligāta norāde: diagnoze – demence);

- Personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem arī VDEĀK izziņas kopija vai invaliditātes apliecības kopija;

- Iesniegums par klienta uzņemšanu dienas centrā;

- Klienta pases kopija;

- Klienta fotogrāfijas (4x5cm, 2 gab.)

- Spriedums par rīcībspējas noņemšanu un aizgādņa iecelšanu (ja ir piemērojams);

- Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu (ja ir piemērojams).

 

Darba laiks:

 Pirmdiena-ceturtdiena no 8.00-17.00

 Piektdiena no 8.00-14.00

Adrese:

Gaismas iela 19/8 (pretim Ķekavas novada domei), Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

 

Informācija:

aprupe.kekava.lv

www.facebook.com/dienascentrs.gaismasiela

  Drukāt