Dienas centrs nodrošina Ķekavas novada iedzīvotājiem alternatīvās aprūpes pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas vecuma bērniem, bērniem no sociālā riska grupas ģimenēm, cilvēkiem pensijas vecumā un personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Dienas centrs savu darbību uzsāka 2011. gada 28. martā. Centrs izveidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Tas nodrošina Ķekavas novada iedzīvotājiem alternatīvās aprūpes pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas vecuma bērniem, bērniem no sociālā riska grupas ģimenēm, cilvēkiem pensijas vecumā un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Alternatīvā aprūpe ir ilgstošai aprūpei alternatīvi pakalpojumi, kas pēc iespējas tuvināti ģimeniskai videi. Dienas centrā var saņemt gan nepieciešamo aprūpi,izmantot dažādās brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan attīstīt savas prasmes un izglītoties.

 Dienas pirmā puse ir atvēlēta vecāka gadagājuma cilvēkiem, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku un gūtu jaunas zināšanas.

Dienas centrā ir datorklase, kas aprīkota ar četriem datoriem. Divas reizes nedēļā notiek nodarbības datorklasē, kur seniori apgūst pamatprasmes darbam ar datoru. kā arī individuālas apmācības-konsultācijas par tikai viņiem aktuālajām vajadzībām - tādām kā internetabankas apgūšana un izmantošana, e-pasta izveidošana un izmantošana, darba piedāvājumu meklēšana, bet pēcpusdienās skolēniem - mājas uzdevumu izpildīšana u.c.

Tāpat divas reizes nedēļā senioriem ir iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības.

Dienas centrā iespējams:

- Pensijas vecuma personām apmeklēt nodarbības, lai apgūtu pamatprasmes darbam ar datoru (pēc iepriekšēja pieraksta)

- Skolas vecuma bērniem apmeklēt nodarbības – radošas meistardarbnīcas

- Skolas vecuma bērniem apgūt prasmes kulinārijā

- Pavadīt brīvo laiku, spēlējot prāta sporta un citas spēles


 

  Drukāt