Atsākam dienas centra „Adatiņas” (Daugmalē) pakalpojumu sniegšanu klātienē
Atsākam dienas centra „Adatiņas” (Daugmalē) pakalpojumu sniegšanu klātienē Ņemot vērā, ka pakāpeniski tiek mazināti Covid-19 ierobežojumi, no 2021.gada 2.augusta atsākam dienas centra “Adatiņas” (Daugmalē) pakalpojumu sniegšanu klātienē. Lai nodrošinātu nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām, noteikti papildus epidemioloģiskās drošības pasākumi, tādi kā pareiza roku higiēna un respiratorā higiēna, fiziska distance, pulcēšanās aizliegums u.c. ierobežojumi. Ļoti svarīga ir katras personas atbildīga rīcība noteikto piesardzības pasākumu īstenošanā. Lūdzam visus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un līdzās esošo cilvēku veselību! Nodrošinājuma nodaļa 29.07.2021.
Atsākta tikšanās vietas „Rosme”, Valdlaučos pakalpojumu sniegšana klātienē
Ņemot vērā sasniegtos rezultātus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā un to, ka pakāpeniski tiek samazināti Covid-19 ierobežojumi visās jomās, atsākam sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām pensijas vecumā.
Kanisterapija dienas centrā "Adatiņas"
Š.g. 25. janvārī dienas centrā "Adatiņas" viesojās kanisterapija. Emocijas, ko cilvēki ieguva saskarsmē ar suņiem, nav aprakstāmas.
Izstāde Dienas centrā "Adatiņas"
Dienas centrā “Adatiņas” iespējams apskatīt Ingas Keirišas izstādi. Tāpat arī iespējams apskatīt Klāras Matisones un bērnu radītos darbus. Priecāsimies Jūs redzēt dienas centrā!
Labestības diena aprūpes centrā
2018. gada novembra mēnesī, Daugmales pamatskolas eko padome kopā ar skolas skolēniem vāca ievārījumu burciņas, kuras 15. novembrī pasniedza Ķekavas sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem. Paldies skolotājai Žanetei Ceļmalniecei, kura organizēja šo pasākumu, skolas direktoram Andrim Ceļmalniekam par atļauju organizēt un skolas bērniem, kas piedalījās. Paldies arī Daugmales bērnu folkloras kopai un tās vadītājai Mārītei Juškai un pirmsskolas izglītības iestādes Namiņš bērniem un to vadītājai Vinetai Dangens Grūbei par uzstāšanos ar izrādi"Kas dzīvo NAMIŅĀ"Ķekavas aprūpes centrā.
Interaktīvo nodarbību nedēļa
Interaktīvo nodarbību nedēļa No 20. līdz 24. augustam, pateicoties Ķekavas novada fonda savāktajam finansējumam, desmit bērni ar īpašām vajadzībām apmeklēja Interaktīvo nodarbību nedēļu, kuru īstenoja biedrība „SORBUM”.
Talkojam arī mēs
Sagaidot Lielās talkas dienu, arī Ķekavas aprūpes centrs un Dienas centrs iesaistījās teritorijas sakopšanas talkā.
Arhīvs