Lai novērstu dienas aprūpes centra klientu un darbinieku veselības apdraudējumu Covid-19 infekcijas izplatības laikā, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu norādījumus, dienas aprūpes centrs "Gaismas iela" Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8, uz laiku ir slēgts...


Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, kā arī augstu iespējamo saslimšanas risku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, lai pasargātu gados vecos cilvēkus...


Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība par spīti izsludinātajai ārkārtējai situācijai nemazinās un valdība pagarinājusi ārkārtējās situācijas termiņu līdz 2021.gada 6.aprīlim...


Kanisterapija dienas centrā "Adatiņas"
Š.g. 25. janvārī dienas centrā "Adatiņas" viesojās kanisterapija. Emocijas, ko cilvēki ieguva saskarsmē ar suņiem, nav aprakstāmas.
Izstāde Dienas centrā "Adatiņas"
Dienas centrā “Adatiņas” iespējams apskatīt Ingas Keirišas izstādi. Tāpat arī iespējams apskatīt Klāras Matisones un bērnu radītos darbus. Priecāsimies Jūs redzēt dienas centrā!
Labestības diena aprūpes centrā
2018. gada novembra mēnesī, Daugmales pamatskolas eko padome kopā ar skolas skolēniem vāca ievārījumu burciņas, kuras 15. novembrī pasniedza Ķekavas sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem. Paldies skolotājai Žanetei Ceļmalniecei, kura organizēja šo pasākumu, skolas direktoram Andrim Ceļmalniekam par atļauju organizēt un skolas bērniem, kas piedalījās. Paldies arī Daugmales bērnu folkloras kopai un tās vadītājai Mārītei Juškai un pirmsskolas izglītības iestādes Namiņš bērniem un to vadītājai Vinetai Dangens Grūbei par uzstāšanos ar izrādi"Kas dzīvo NAMIŅĀ"Ķekavas aprūpes centrā.
Interaktīvo nodarbību nedēļa
Interaktīvo nodarbību nedēļa No 20. līdz 24. augustam, pateicoties Ķekavas novada fonda savāktajam finansējumam, desmit bērni ar īpašām vajadzībām apmeklēja Interaktīvo nodarbību nedēļu, kuru īstenoja biedrība „SORBUM”.
Talkojam arī mēs
Sagaidot Lielās talkas dienu, arī Ķekavas aprūpes centrs un Dienas centrs iesaistījās teritorijas sakopšanas talkā.