Interaktīvo nodarbību nedēļa

Rīta pusē izmēģināja savas spējas vizuālajā mākslā, rokdarbos un mājturībā, vingroja, spēlēja galda spēles un paši sarīkoja nelielu disenīti. Tāpat notika grupas nodarbība ar psihologu Diānu Reinholci (Paldies Diānai!), kuras laikā bērni zīmēja savus sapņus un stāstīja, kā tos realizēt. Visu nodarbību laikā un starp tām skanēja skaļas emociju un jautrības pilnas diskusijas.

 Pēc gardām pusdienām dalībnieki devās aktivitātēs ārpus telpām – apmeklēja mini zoodārzu ”Ķekavas līči”, kur bērni ar prieku aplūkoja, glāstīja, daži pat parunājās ar dzīvniekiem. Neviltotu sajūsmu radīja pārsteigums, ieraugot šūpoles un batutu - nu varēja no sirds tos izmantot! Paldies Igorim Maļinauskam par šo iespēju! Arī trīs nākošās pēcpusdienas pavadījām kopā ar dzīvniekiem. 

Hipoterapija! Kas tas ir!? Tas ir terapijas veids, kuras pamatā izmanto zirgu. Fiziski hipoterapija var uzlabot līdzsvaru, stāju, mobilitāti un citas saistītās funkcijas.  Taču, redzot bērnu attieksmi, tā noteikti ietekmē arī psiholoģiskās, izziņas, uzvedības un komunikācijas funkcijas. Pateicamies par šo iespēju Zanei Krūmiņai no biedrības “Zelta rati”.

Nedēļa paskrēja kā viena diena. Klāt jau piektdiena, kad nolēmām sarīkot sev noslēguma svētkus - parādīt, ko esam sazīmējuši, salīmējuši, pastāstīt, ko piedzīvojuši. Bērni gatavoja maizītes, grieza salātus un klāja galdu. Kopā ar ciemiņiem un vecākiem dalījāmies gūtajos iespaidos, secinājām, ka nedēļa pagāja pozitīvās emocijās. Vienīgais kas apbēdināja viņus, ka tā bija tikai viena nedēļa!

Interaktīvo nodarbību nedēļas mērķis bija veicināt intelektuālo spēju, sociālo un radošo prasmju attīstību, taču tika sasniegts ne tikai tas - bērni izkopa saskarsmes un sadarbības spējas, veidoja pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī pilnveidoja radošās darbības pieredzi. 

Sirsnīgs paldies Ievai Janiševai par organizēto Labdarības koncertu sēriju un Ķekavas novada fonda pārstāvēm Vitai Priedei un Santai Auziņai-Stucerei! Labdarības koncertos piedalījās un palīdzēja savākt finansējumu: bērnu vokālais ansamblis „Lai skan”, Daugmales folkloras kopa, bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis”, bērnu un jauniešu popgrupa “Anima”, bērnu vokālais ansamblis „Baltā Dūja”, jauniešu ansamblis “Vivo”, bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”, mūziķi Pauls Arnicāns, Atis Orniņš, Greisa Kristīne Peremota, Matīss Žilinskis, Matīss Uškāns. Kā arī paldies atbalstītājiem „Kalnakrogs”, ”Dekonoma”, “Attach”, “Autex”! Paldies Agitai Eizenbergai, Annai Matovihai par organizēto nometni un p/a „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora p.i.  Mārim Baronam par atbalstu projekta īstenošanas procesā! Sirsnīgi pateicamies visa projekta vienam no galvenajiem atbalstītājiem un organizētājiem Ķekavas novada domes deputātam  Sociālo lietu un veselības komitejas vadītājam Jurim Žilko. Galvenais Paldies visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri apmeklējot organizētos pasākumus, veicināja to, lai šī tik svarīgā nometne bērniem varētu notikt! 

Silvija Puisāne