Atsākta Dienas aprūpes centra “GAISMAS IELA” pakalpojumu sniegšana klātienē

                                                                                 

 

 

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir beigusies, tomēr svarīgi turpināt ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. No šī gada 1.septembra atsākam dienas aprūpes centra “Gaismas iela” (turpmāk – Dienas aprūpes centrs) pakalpojumu sniegšanu klātienē, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma, un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami klientiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 

Šobrīd Covid-19 infekcijas slimības izplatība ir mazinājusies, bet pandēmija vēl nav beigusies, tāpēc ļoti būtiski ievērot ikdienas piesardzības pasākumus visās situācijās.  Īpaši svarīgi ir ievērot stingras epidemioloģiskās drošības vadlīnijas vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās.

 

Inficēšanās risks vēl arvien ir ļoti augsts tāpēc šobrīd, kad ierobežojošie pasākumi tiek atviegloti, izšķirīga ir vienota sabiedrības attieksme un uzvedība.

 

Atsākot Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu klātienē, ir jāievēro ar pakalpojuma sniegšanu saistītie ierobežojumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nosakot piesardzības pasākumus, Dienas aprūpes centrs balstās uz Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem Covid-19 infekcijas slimības profilaksei. Ļoti svarīga ir katras personas atbildīga rīcība noteikto piesardzības pasākumu īstenošanā.

 

Lai nodrošinātu drošu Dienas aprūpes centra darbību Covid-19 infekcijas izplatības periodā, ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas Dienas aprūpes centra iekšējās kārtības noteikumos un izmainīts darba laiks. Noteikti ierobežojumi, kas jāievēro dienas aprūpes centrā „Gaismas iela” klientu tuviniekiem un citām personām, apmeklējot aprūpes centru.

 

  Drukāt