Sporta diena “Gaujā”

 

Noslēdzot veselības mēnesi, 6.jūnijā Ķekavas pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klienti Andrejs Krūmiņš, Irēna Dunska un Ļuba Tkačenko tika aicināti piedalīties Sporta dienā Inčukalna novada P/A Sociālās aprūpes mājā «Gauja». Sacensībās aktīvu dalību ņēma ne tikai «Gaujas» klienti, bet arī Siguldas novada domes sociālās aprūpes mājas «Gaismiņas» klienti. Atraktīvās sacensībās dalībnieki parādīja savas spējas šautriņu mešanā, «desās», dažādās galda spēlēs, ķegļos, bumbas mešanā un florbolā. Ķekavas aprūpes centra klients Andrejs Krūmiņš kopvērtējumā ieguva 2.vietu. Visi dalībnieki saņēma veicināšanas balvas — tēju un ziedojumu no firmas Seni pārstāvjiem. Pēc apbalvošanas visi dalībnieki cienājās ar desiņām, kliņģeri un saldumiem.

  Drukāt