Jauns transports – jaunas iespējas

Lai nodrošinātu un pilnveidotu alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus novadā, pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" Aprūpei mājās nupat iegādāts specializētais autotransports ar speciālu aprīkojumu klientu pārvadāšanai.

Mikroautobuss ir aprīkots ar uzbrauktuvi, speciāli aprīkotām nestuvēm guļošu pacientu transportēšanai, kā arī speciālām drošības jostām ratiņkrēsliem un sēdošajiem, garantējot klientu drošību brauciena laikā.

Atgādinām, ka Aprūpe mājās pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Ķekavas pagasta iedzīvotājus (pensijas vecuma personas un cilvēkus ar invaliditāti), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ar kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām dzīves vietā.

Aprūpes pakalpojums tiek sniegts kā Mobilās brigādes pakalpojums. Mobilā brigāde nodrošina nepieciešamo aprūpi mājās gan Ķekavas centrā, gan tālāk dzīvojošām pensijas vecuma personām, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Aprūpētāji palīdz klientam veikt ikdienas higiēnu, mazgāšanās procedūras, veic nagu aprūpi, uzkopj telpas, piegādā ēdienu un nepieciešamās preces, veic starpnieka pakalpojumus, klienta interesēs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, medicīnas personām.

Nepieciešamības gadījumā, lai nogādātu personas ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām pie ārsta, klienta pārvietošanai no augšējiem stāviem tiek izmantots lifts-pacēlājs.

Tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas personām dzīves vietā, piesaistīts ārsta palīgs, ergoterapeits veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšanai, izgulējumu profilaksei, vides pielāgošanai un nepieciešamo palīglīdzekļu pielāgošanai.

  Drukāt