Uzmanību – gripa!

Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klienti 27.janvārī tikās ikmēneša sapulcē. Cita starpā šoreiz medicīnas māsa Austra Bērze stāstīja par gripas profilakses pasākumiem. Pēc sapulces katrs klients saņēma SIA «Jaspids» dāvinājumu — skaistu sienas kalendāru 2016. gadam. Klienti saka lielu paldies labdariem par noderīgo dāvanu.

  Drukāt