Klientu apmeklējumi notiek, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi

No 2022.gada 15.aprīļa atcelta prasība tuviniekiem uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, apmeklējot klientus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

Institūcija tikšanos organizē izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Tikšanos organizē ārpus telpām vai īpaši izveidotās tikšanās telpās.

Līdz ar to, P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klientus atļauts apmeklēt, ja tiek ievēroti šādi drošības pasākumi:

1.   Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo ar sociālo darbinieku pa tālruni 26427717 vai sociālo aprūpētāju pa tālruni 28657214.

2.   Apmeklējumi ir atļauti, ja apmeklētājam nav noteikta izolācija, viņš nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, viņam nav Covid-19 raksturīgo simptomu un elpceļu infekcijas slimības pazīmju, kā arī pēdējo 10 dienu laikā apmeklētājs nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

3.   Par katru apmeklējuma reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija.

4.   Apmeklējuma laiku pēc iespējas organizē darba dienās darba laikā.

5.   Vienā apmeklējuma reizē atļauts apmeklēt klientu ne vairāk kā vienai personai (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

6.   Siltā laikā apmeklējumu organizē ārpus telpām aprūpes centra teritorijā, ievērojot 2 m distancēšanos.

7.   Apmeklējuma laikā gan tuvinieks, gan klients lieto sejas masku, kā arī ievēro citas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram, pirms un pēc tikšanās ar klientu dezinficē rokas, ietur drošu distanci, u.c.

8.   Atļauta tuvinieku sūtījumu saņemšana, ja tā notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē darbinieku un atstāj sūtījumu pie sociālā darbinieka vai aprūpētāja. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde oriģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.

Ja P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana tiek pārtraukta.

Lūdzam tuviniekus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēties ar Covid-19 infekciju savus tuviniekus un citus centra klientus, kā arī darbiniekus.

                            Nodrošinājuma nodaļa

 

19.04.2022.