Nosacījumi sociālo pakalpojumu saņemšanai no 2022.gada 1.aprīļa

No 2022.gada 1.aprīļa tiek atcelta lielākā daļa Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu, saglabājot dažus izņēmumus īpaši augsta inficēšanās riska vidēs.

Saglabāta prasība sociālo pakalpojumu saņemšanai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai 72 stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas veiktu RNS testu, ja tā rezultāts ir negatīvs, kā arī ja personai nav akūtu elpceļu infekcijas slimības simptomu. Līdz ar to arī turpmāk dienas centru pakalpojumus varēs saņemt persona ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas.

Vienlaikus pakalpojuma sniegšanas vietā jāturpina ievērot noteikumus par fizisko distanci, pulcēšanās aizliegumus un citus ierobežojumus (piemēram, visur, kur iespējams, ievērot 2 metru savstarpējo distanci), pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus (mazgāt rokas, ja nepieciešams lietot individuālās aizsardzība līdzekļus, neklepot un nešķaudīt citiem tuvumā).

Aizliegts apmeklēt dienas centrus, ja:

-        klients nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai 72 stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas veiktu RNS testu, ja tā rezultāts ir negatīvs;

-        klientam ir noteikta izolācija, klients ir bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, klientam ir Covid-19 raksturīgie simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai arī klients pēdējo 10 dienu laikā ir uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

-        klients neievēro iekšējo kārtību.

Nosacījums par derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību nav piemērojams attiecībā uz bērniem līdz 18 gadu vecumam un personām, kuras uzrāda Ukrainas izdotu personu apliecinošu dokumentu.

Ļoti svarīga ir katras personas atbildīga rīcība noteikto piesardzības pasākumu īstenošanā. Lūdzam visus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un līdzās esošo cilvēku veselību!

Nodrošinājuma nodaļa

 

01.04.2022.