Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi
Ar Ķekavas novada domes 2021.gada 22.septembra sēdes lēmumu Nr.5. (prot. Nr.12/2021) apstiprināti Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr.27/2021 “Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi”, kas nosaka publiskos sociālos pakalpojumus Ķekavas novadā, to cenrādi, likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību. 
Pakalpojumu cenas noteiktas atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Izmaksu pieaugums skar gandrīz visus pakalpojumu veidus. Lielāks cenu pieaugums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumam. Līdzīgi cenas pieaugs dienas aprūpes centra, aprūpe mājās pakalpojumam, kā arī sociālās mājas īres pakalpojumam. Minimāls cenu pieaugums ir speciālistu pakalpojumiem, specializētā autotransporta pakalpojumiem un tehnisko palīglīdzekļu nomai. Cenrādī saglabāti visi līdzšinējie publisko sociālo pakalpojumu veidi.
Noteikumus un cenrādi var apskatīt šeit
Noteikumi stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Nodrošinājuma nodaļa 
23.11.2021.