Noteikta klientu apmeklēšanas kārtība!

 

2020.gada 10.jūnijā spēkā stājās Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kas nosaka vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām un atbilstošus piesardzības pasākumus un ierobežojumus privātpersonām,  tai skaitā īpašus nosacījumus sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai COVID-19 izplatības periodā.

Ievērojot Veselības ministrijas ieteikumus Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteikta šāda klientu apmeklēšanas kārtība:

1.    Atļauts apmeklēt klientu, ja tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana. Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo ar sociālo darbinieku.

2.    Apmeklējuma laiks tikai darba dienās darba laikā ne ilgāk par 30 minūtēm.

3.    Vienā apmeklējuma reizē atļauts apmeklēt klientu ne vairāk kā vienai personai (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

4.    Siltā laikā apmeklējumu organizē aprūpes centra teritorijā, ievērojot 2 m distancēšanos.

5.    Apmeklējuma laikā gan tuvinieks, gan klients lieto masku, kā arī ievēro citas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram, pirms un pēc tikšanās ar klientu dezinficē rokas, ietur drošu distanci, u.c.

6.    Atļauta tuvinieku sūtījumu saņemšana, ja tā notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē darbinieku un atstāj sūtījumu pie sociālā darbinieka vai aprūpētāja. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde oriģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.